ישי שנרב מראיין את בעז אלברט מ"אל המשורר" בעקבות הצלחת המאבק להצלת ביתו של ולדיסלב שלנגל ב


ראיון בעקבות הודעת עיריית ורשה כי הבית ברח' ואליצוב 14 נכנס לרשימת המבנים לשימור.7 צפיות