ראיון עם בעז אלברט


ראיון עם בעז אלברט על ביאליק והפרויקט של אל המשוררפוסטים בולטים