מולי שפירא ממליץ על "אל המשורר"


מולי שפירא משבח וממליץ על הספר-דיסק "אל המשורר".פוסטים בולטים