top of page

המוזיקה שלנו חיים נחמן ביאליק

ספר-דיסק:

אל המשורר - חיים נחמן ביאליק

ספר-דיסק הערוך במלאכת־מחשבת, במטרה לקרב את המשורר הלאומי אל מציאות חיינו. תכני הספר והשירים באלבום בולטים ברלוונטיות שלהם לימינו ולסוגיות החברתיות והאישיות המעסיקות כל אחד מאיתנו.

הספר מביא קטעים מתוך הרצאות, מאמרים ושיחות שקיים ביאליק, השופכים אור על עמדותיו בתחומים רבים: החל מיחסי העמים בישראל ועתיד העם היהודי, עבור בסוגיות של תכנון אורבני וכלה בשאלות ומחשבות על יצירה ואהבה.

השירים המבוצעים באלבום מוליכים את הקורא והמאזין בשביל הזהב המחבר את הפופולארי אל העמוק והרציני.

אֶל הַמְּשׁוֹרֵר

חיים נחמן ביאליק

bottom of page