top of page

עצומה להצלת ביתו של ולדיסלב שלנגל בוורשה

לכבוד
ממשלת פולין ועיריית ורשה

 
אנחנו, ישראלים המבקשים להנציח את זיכרון השואה ואת המורשת ההיסטורית של יהודי וורשה, מפצירים בכם למצוא פיתרון ראוי לשימור המבנה ברחוב ואליצוב 14 בוורשה – מהבניינים האותנטיים הבודדים שנותרו בעיר מתקופת הגטו.
אלפי ישראלים, בהם משלחות נוער רבות, מבקרים בבית כל שנה. עבורנו הבניין איננו רק עוגן משמעותי וייחודי לזיכרון חורבן יהדות וורשה והעיר וורשה בזמן השואה ומלחמת העולם השניה – כביתם של האומנים ולדיסלב שלנגל ומנחם קיפניס, הוא מהווה גם סמל לכוחן הנשגב של התרבות והיצירה בזמנים אפלים.
הבית ברח' ואליצוב 14 הוא נכס זיכרון היסטורי ייחודי ומשמעותי. ראוי לעיר וורשה, אשר צמחה וקמה מתוך חורבותיה, לשמר ולטפח את רסיסי הזיכרון הללו.

bottom of page